Ghidul magic al caracterului

Clubul Oamenilor de Caracter
~ Clubul Fundamentelor de Viață ~

Programul Național
”Educația Fundamentelor de Viață”
 (Educația Valorilor și Principiilor de Caracter în fiecare școală din România)

O formă de organizare educațională practică și aplicată dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 9 și 21 de ani, creată în scopul descoperirii și dezvoltării lor personale având drept repere fundamentale valorile și principiile de caracter.

Ideea și inițiativa programului este fundamentată pe convingerea că Educația Conștiinței și Conștienței, Educația Caracterului, Valorilor și Principiilor de Viață este fundamentul unei vieți sănătoase, cu o stare mentală pozitivă, constructivă și activă și în care disciplina obiectivelor de viață se regăsește împlinită printr-un algoritm de gândire sănătos, atent format și îndrumat de la cea mai fragedă vârstă, intervalul de vârstă 9-21 ani fiind vârsta căreia programul se adresează cu precădere.

       Clubul Oamenilor de Caracter este acea structură ce aduce unitate, prin educație reală și adaptată zilelor noastre. Este structura sub umbrela căreia comunitatea școlară poate deveni un pilon extrem de prețios pentru comunitate, implicând școala, familia și ceilalți membri ai comunității într-un proces coerent și inovator de susținere a educației reale, fundamentate pe esențe de gândire și acțiune. 

       Clubul Oamenilor de Caracter propune exact această structură autonomă, independentă, ce ascultă de nevoile reale de educație în comunitatea tinerilor azi și le oferă suportul educațional necesar descoperirii și dezvoltării personale. 

       Generația Alpha, cum este denumită generația din care fac parte elevii de gimnaziu astăzi, este considerată foarte versatilă și autonomă, dar afectată deja de evenimente globale, precum criza sanitară sau războiul din regiune. În aceste condiții, Clubul Oamenilor de Caracter vine în sprijinul sănătății psiho-emoționale ale elevilor prin includerea unor teme referitoare la înțelegerea, exprimarea și gestionarea emoțiilor, în mod firesc, deoarece sunt corolare valorilor și principiilor de caracter. 

       Educația este o bucurie a conștiinței și conștienței! Fiecare tânăr merită, vrea și poate deveni un om împlinit prin educația fundamentelor de viață! Suntem parteneri în Educația Caracterului, Valorilor și Principiilor de Viață, Educația Conștiinței și Conștienței ca fundament al unei vieți reale, sănătoase și împlinite! 

       Vrem să transformăm conceptul Educației Caracterului, Valorilor și Principiilor de Viață, Educația Conștiinței și Conștienței într-un demers real, fundamentat în practici educaționale simple, concrete și cu rezultate pragmatice la nivelul tinerilor din sistemul educațional românesc, pentru generația de azi a României.

1. Educația ca formă supremă de evoluție umană.

2. Pragmatismul prin educație aplicată în aspectele fundamentale ale vieții. 

3. Autenticitatea  prin recunoașterea realităților, atât personale, cât și sociale, cu bune și mai puțin bune.

       Sunteți părinte și simțiți nevoia acestei educații pentru copilul / copiii dvs? Vă puteți înscrie fiul/fiica în Club, sau puteți chiar dvs determina crearea unui astfel de Club în școală, sunteți partenerul nostru și vă puteți implica sau puteți susține sub diverse forme această formă de educație responsabilă.

       Reprezentați o școală și doriți să înființați un Club al Oamenilor de Caracter în școala dvs? Suntem partenerii dvs implicați 100%.

       Sunteți o firmă / o organizație sau o enitate care are de-a face cu educația într-un fel sau altul și își dorește implicarea în acest proiect? Puteți să vă implicați activ și veți simți beneficiile în cadrul organizației dvs în modul în care oamenii vor iubi ceea ce alegeți să faceți cu și pentru ei.

       Doar un email la … sau un telefon la … și veți avea tot suportul pentru implementarea programului în școala dvs. Suntem Ilie Cățoiu și Sandu Zamfirescu și muncim cu mintea pentru a construi alte minți frumoase, pentru că ne place să trăim în spiritul și energia valorilor pe care le promovăm, sunt cele ce ne hrănesc cu energia de a ne trezi în fiecare dimineață cu un chef grozav de viață și de a dărui și celorlalți din pofta noastră de a fi mai buni!


       În orice calitate vă regăsiți vă vom implica în proiectul nostru pentru că vă pasă și vă apasă de ce anume faceți azi pentru ca mâine să fie mai bine cel puțin pentru un tânăr și familia sa implicit. Paid forward nu este un basm, este o realitate și în acest club o trăim zi de zi!

a. trezirea și construirea pe baze sănătoase, prin valori și principii de caracter, a conștiinței elevului, tânărului la început de viață, deoarece conștiința este o motivare morală fundamentală, un simț ce definește cine suntem și de ce facem ceea ce facem. [În acest context valorile reprezintă sisteme specifice de credință pe care le avem în legătură cu ceea ce este sau nu bine să facem în viață.]

b. consolidarea responsabilității și a interacțiunii sociale sănătoase, în comunitățile variate de viață ale copilului: familie, școală, grup de prieteni, comunitate locală, alte contexte familiare.

c. sensibilizarea elevilor asupra rolului și importanței formării și dezvoltării caracterului propriu, a unei culturi a caracterului, prin interiorizarea și asumarea trăsăturilor relațional-valorice pozitive prin orientarea finalităților educației către dimensiunile fundamentale ale existenței umane: a ști, a face, a fi, a conviețui.

Rezultatele așteptate la nivelul tinerilor sunt:

1. fundamentarea unei conștiințe sănătoase, valorice, constructive bazate pe valori și principii de caracter prin manifestare efectivă în viața reală, nu doar la nivel de conceptualizare / înțelegere
2. construirea unui plan de acțiune al elevului în dezvoltarea propriei dezvoltări personale și de carieră, în baza unei identități asumate și bine gestionate atât în mediul real, al vieții de zi cu zi, cât și cel virtual.
3. reducerea cazurilor de bullying/violență sub diversele ei forme în școală, indiferent de mediul de interacțiune

Rezultatele așteptate la nivelul unităților de învățământ beneficiare ale proeictului sunt:
1) Creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, reflectate prin:
a) creșterea prezenței școlare și a atractivității activităților școlare;
b) creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial;
c) creșterea ratei de promovabilitate a examenului de evaluare națională;
d) progresul școlar.

2) Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre
didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);
3) Îmbunătățirea procesele de predare – învățare – evaluare;
4) Creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate;
5) Îmbunătățirea climatului școlar

Promovarea unei culturi a caracterului

pomul vietii

Programul ia în considerare gradul de conștientizare a realităților și relației dintre realități, fondul caracterial al tânărului și obiectivele de dezvoltare personală și profesională cu scopul de a oferi soluții reale de Educație de Caracter în învățământul preuniversitar.  

Locul acestui program este justificat de nevoia formării la elevi a propriului sistem de valori și a propriei identități, a dezvoltării gândirii critice și a valorificării superioare a potențialului cognitiv si orizontului cultural al acestora. Totodată, propune măsuri concrete de prevenire și combatere a unor fenomene cu impact negativ în mediul școlar al căror numitor comun este conflictul: bullying-ul, violența în școală, agresivitatea de orice fel. Cauzele acestor fenomene derivă din deficiențele de educație pentru valori și principii de caracter, atât în mediul de formare al elevului (familia), cât și în mediul școlar, din păcate, unde formarea conștiinței și caracterului nu sunt priorități reale, asumate, consecvente. 

Promovarea unei culturi a caracterului și a valorilor și principiilor de viață, drept latură relațional valorică a personalității, este un demers educațional absolut necesar azi, benefic și complex, ce necesită o abordare consecventă și graduală, început timpuriu și continuat progresiv pe toată perioada scolarității, prin implicarea activă a școlii, familiei și societății. 

 

Revista ”Școala Caracterelor. Excelența în Educație”

Vino alături de noi!
Asteptăm textele (în format electronic, Word) dar și desenele voastre, precum și orice alte materiale pe care doriți să le publicăm (citate, povestiri, glume etc) pe adresa Redacției:
redactia@scoalacaracterelor.ro

De ce Cărți Magice și Clubul Oamenilor de Caracter?

Triada educației – familie, sistem educațional, societate civilă  trebuie reactivată prin implicarea reală a celor 3 medii în educația tinerilor azi. Avem nevoie de readucerea valorilor și principiilor de caracter în prim-planul vieții tinerilor deoarece este singura soluție ce poate reface valorile societății per ansamblu, pe termen mediu și lung.  

Familia trebuie readusă, recâștigată și reimplicată activ în educația fundamentelor de viață ale tinerilor deoarece este reperul identitar și esențial în recâștigarea rolului educației în viața familiei.

Profesorul este modelul de viață pe care elevul îl vede cu ochii perfecțiunii și deși este un om ca oricare, misiunea sa este cea mai nobilă pentru că a face educație este sinonim cu a crea. Iar creația este atributul suprem al omului: evoluția. Rolul său este de a se adapta realității și de a fi cu un pas mai aproape de nevoile tinerilor și societății prin soluții educaționale pragmatice și aplicate. 

Societatea civilă nu mai poate sta pe margine privind incapacitatea clasei politice și administrative de a se implica în educație. Treizeci și doi de ani de semiignorare a educației prin subfinanțare, lipsă de reforme reale și profunde, pe termen mediu și lung, au dus la degradarea sistematică a calității educației românești și la accentuarea prăpastiei între vârfuri (excepții fericite susținute de familie, în mare parte, mai puțin de sistem) și media elevilor.   Prin toate formele de responsabilitate de care dispune, societatea civilă are responsabilitatea de a se implica real în educație prin promovarea și implementarea soluțiilor reale corespunzătoare nevoilor reale ale tinerilor azi. Atragerea de finațări europene / internaționale în educație și a celor ce pot veni cu expertiză și muncă aplicată în educația reală prin soluții pragmatice este soluția bunei finanțări a acestui program, șansa programului PNRR este uriașă și avem nevoie de aceste foduri pentru evoluție reală. 

Tinerii au nevoie de manifestare și afirmare socială nemijlocită, deoarece încep să înțeleagă cum anume funcționează social prezența lor, care sunt raporturile dintre ei și restul lumii și cum anume (își) pot construi autentic și integru rolul social în strânsă corelație cu individualitatea lor.  

Timpul este cea mai prețioasă resursă de care noi, oamenii, dispunem azi. De noi depinde cât de mult ne pasă și ne apasă responsabilitatea acestei existențe prin amprenta de conștiință, conștiență și caracter pe care o lăsăm generațiilor în formare sub îndrumarea noastră, a celor responsabili în societatea de azi, din toate zonele de influență. Dacă ne pasă și ne apasă, ne implicăm activ în acest proiect, foarte complex și promițător, dealtfel, dar  care solicită extrem de multă responsabilitate.

Copyright Cărți Magice @ 2021. Toate drepturile rezervate.
×
×

Cart