Ghidul magic al caracterului

Comanda ta cuprinde:

Invitație la Educație!

Clubul Oamenilor de Caracter invită toate școlile doritoare să ne fie partenere în proiectul revistei cu caracter național „Școala Caracterelor – Excelența în Educație!”.

Oferim un spațiu generos – două (2) pagini A4 fiecărei școli doritoare a-și exprima identitatea în zona Valorilor, Principiilor, Credințelor și Virtuțiilor sănătoase, integre, autentice și durabile.

Această publicație este una din materializările dorinței Mentorilor Clubului de a construi durabil o altă educație pentru generația de azi! Noi, generația dascălilor de azi, a oamenilor cărora ne pasă cu adevărat de ce se întâmplă cu comunitatea școală românească, avem datoria de a face mult mai bine și eficient transferul de esențe ce derivă din Educația Caracterului în toate formele de educație formală și nonformală din școala românească. Este nu doar o datorie, ci chiar o onoare, pentru că a fi Om de Caracter, de Cuvânt și de Onoare este un deziderat generos al oricărui om care dorește să devină OM, mândru reprezentant al civilizației!

Ce presupune acest parteneriat?

Școlile partenere sunt invitate să creeze două (2) pagini A4 de articole, reportaje, materiale jurnalistice de calitate având viziune personală, soluții și răspunsuri la frământările și întrebările dedicate educației! Fiecare dintre noi putem scrie, scrisul nu este decât o formă materială a spuselor noastre, cizelată și argumentată serios, altfel nu ar avea sens, rost și impact major!

Revista va fi disponibilă ulterior realizării numărului lunar tuturor celor interesați de schimbare și evoluție prin descoperirea, cunoașterea și experimentarea conținutului creat de elevii, dascălii și părinții comunității școlare, într-o formă gestionată total de respectiva școală, pentru că astfel trebuie încurajată fiecare comunitate școlară să devină mai bună prin tot ce face și mai apropiată de fundamentele educației!

Dacă școala românească are ca obiectiv construirea de caractere și de personalități și asta vrem să facem cu adevărat azi, atunci să facem asta mai bine și mult decât orice! Transferul de cunoștințe pur științifice este unul din scopurile procesului educațional, dar ceea ce cu adevărat trebuie să facem din nou în școala românească este să ne trezim din zona de amăgire a materialului și să trecem la educația minții, căci este singura comoară autentică a vieții noastre! Nu știu altă „avere” mai prețioasă decât aceasta, căci ceea ce avem în imensa grădină a gândirii noastre este ceea ce poate repune umanitatea pe calea firească a existenței sănătoase și integre! Casa noastră, Terra poate redeveni prin educația spiritului speranța într-o lume a normalității, a lucrului bine gândit și bine făcut, a prețuirii cunoașterii fundamentelor civilizației umane, prin trecerea teoriei în explicare pragmatică.
Doar asumarea Valorilor, Principiilor, Credințelor și Virtuțiilor sănătoase, integre, autentice și durabile în atitudini, deprinderi, comportamente și obiceiuri sănătoase poate transforma individul din ființă strict biologică în mândru exponent al rasei umane înzestrată cu inteligență, numită Homo Sapiens. Cum altfel putem traduce construcția de „Om care gândește” dacă nu prin cultivarea sub toate formele posibile a atributelor fundamentale ale civilizației?
A fi Om de Caracter, de Cuvânt și de Onoare poate fi foarte greu, incredibil de greu, dar niciodată imposibil, dacă ne pasă de noi, de fiecare dintre noi, neuitând niciodată că omul este o ființă a comunităților ce se hrănește cu civilizație, altfel stadiul de animal nu ar fi fost vreodată depășit!

Citește Revista ”Școala Caracterelor. Excelența în Educație”: https://scoalacaracterelor.ro/revista/ 

Mentorii Fondatori ai
Clubului Oamenilor de Caracter

Copyright Cărți Magice @ 2021. Toate drepturile rezervate.
×
×

Cart